Handfasta tips för att förbättra ditt företags likviditet

För att företag ska kunna fungera och utvecklas i rätt riktning krävs tillräcklig likviditet. Ett företags likviditet är ett mått som visar skillnaden mellan intäkter och utgifter. Ju bättre likviditet, desto bättre går det för företaget.

 

För att ditt företag ska ha en ljus framtid bör du därmed vidta de åtgärder som du kan för att förbättra företagets likviditet. Naturligtvis finns det hjälp att få om ditt företag redan skulle vara konkurshotat, som att få professionell hjälp med företagsrekonstruktion genom https://schjodt.com/expertise/rekonstruktion-insolvens. Men för att överhuvudtaget undvika konkurshotet är det viktigt att förbättra likviditeten i tid. Här är några praktiska tips om hur du går till väga.

Få en överblick över inkomster och utgifter med en likviditetsbudget

För att säkerställa en god likviditet på lång sikt är det väsentligt att du först skapar en överblick över ditt företags ekonomi. Detta gör du bäst med en så kallad likviditetsbudget som hjälper dig att se över dina kostnader. 

 

Med en bild av företagets kassaflöde minskar du risken för ekonomiska kriser och vet vilka förändringar du ska vidta i tid. Kassalikviditeten bör vara 100 procent, gärna högre än så. Det betyder att dina likvida medel är lika stora än dina skulder och därmed att ditt företags ekonomi är rustikt.

Skär ner på kostnader vid behov

När budgeten är utformad kan du börja se över vart företagets pengar faktiskt går. Om ekonomin kärvar kan det mycket väl vara så att det kan räcka att skära utgifterna på olika håll. Bara några procents nedskärningar kan faktiskt göra otroligt stor skillnad för företagets lönsamhet. I sin tur kan det öka företagets likviditet, som trots allt är det du strävar efter. Att skära ner på kostnader vid behov är den tveklöst enklaste åtgärden för att förbättra verksamhetens likviditet. 

Fakturera snabbt och effektivt

Ditt företags likviditet kan förbättras avsevärt bara genom att fakturera varor så fort som möjligt. Det beror helt enkelt på att du kommer att dra in pengar snabbare om kunderna betalar snabbt och därmed stärks ditt kapital. 

 

Det kan såklart vara jobbigt att be dina kunder att betala så fort som möjligt, men om ditt företags likviditet är i behov av att förbättras bör du inte tänka för mycket på det. Om du tycker det är svårt att fakturera på egen hand kan du be om professionell hjälp. På så sätt säkrar du att fakturorna är korrekta och skickas ut i god tid till dina kunder.

Undvik att binda ditt kapital och leasa istället

Varje företag behöver diverse inventarier för att verksamheten ska kunna utvecklas. Dessa inventarier kan dock skapa väldigt stora utgifter som är svåra för många företagare att täcka. 

 

Även om det är billigare att köpa snarare än att leasa kan det vara mer fördelaktigt för företagets likviditet att leasa istället. Det beror på att du då inte binder kapitalet och delar därmed upp kostnaderna, vilket i sin tur förstärker företagets likviditet. Det är emellertid viktigt att hålla koll på räntor, avgifter och bindningstider som medföljer leasingkontrakt.